LEYCO SLICK | YUSCO

LEYCO SLICK 900003

20170813_152437
LEYCO SLICK
Proizvod za lakše PUMPANJE BETONA
Težina:230g