Cifa Habajuća ploča | YUSCO | YUSCO

244475 Habajuća ploča 244475

244475
244475 Habajuća ploča
Cifa 244475
Koristi se kod mikser-pumpi CIFA. Tip MAGNUM METRO 25, MAGNUM METRO 28, MAGNUM MK 24, MAGNUM MK 28, sa pumpnom jedinicom PB606 L / S6.